Mediációról
"Senki se szelte volna át az óceánt,
ha a vihar közepette elhagyta volna a hajót."
                                          (Charles Kettering)


Mi a mediáció?

A mediáció egy speciális konfliktuskezelési módszer. A vitás helyzetben mindkét fél közös beleegyezésével egy semleges harmadik fél, a mediátor jár közben, ő irányítja a kommunikációt. A mediáció segít oldani a feszültséget, a szorongást. A folyamat során tisztázódnak a problémák, az érdekek, az elvárások. A mediátor kordában tartja az indulatokat, ezzel biztosítja a megbeszélés és megegyezés kulturált kereteit. Ezáltal megtalálhatóvá válnak azok a megoldási lehetőségek, melyek mindkét fél számára előnyösek. Adott esetben Költséget és időt takarít meg a hosszadalmas jogi eljárással szemben.

Kiszolgáltatottá válhatok?

A mediátort köti a titoktartás. Diszkréten kezeli a problémákat, teljes körűen, professzionálisan jár el. Soha nem kíváncsiságból kérdez. Minden esetben a megoldáshoz igyekszik közelebb vezetni ügyfelét.

Hogyan épül föl a mediáció?

A mediáció folyamán a családok egy érzelmileg védett, biztonságos helyzetben, a mediátor professzionális, objektív és empatikus vezetésével szembesülnek a problémákkal, mentségeket találnak rá és közben megtanulnak kommunikálni saját érzéseikről. A folyamat két nagy egységre tagolódik- az egyéni, előkészítő beszélgetésekre és a közös mediációs ülésre. Az egyéni beszélgetések során nem a probléma áll a fókuszban, hanem a problémát kiváltó okok feltárása. Mikor mindkét fél készen áll az érdemi kommunikációra, mikor kellően nyitottá válnak a kompromisszumra, mikor az indulatok érzelmekké csitultak, akkor kerül sor a mediációs ülésre. A mediációs ülés alatt rövid- és hosszútávú stratégiát dolgoznak ki, hogy életüket boldogabbá, komfortosabbá tegyék. Az előkészítő beszélgetések számát a konfliktus mélysége, a vitás kérdések száma, az ügyfelek személyes igénye határozza meg. A mediációs ülés 3-5 óra időtartamú, egy érzelmi és egy stratégiai, megállapodási részre osztott, kötött szabályok között folyó, irányított beszélgetés.

Miért működik a módszer?

Az általam alkalmazott, érzelmi központú mediáció eredményessége leginkább abból fakad, hogy a felek új, hatékony kommunikációs stratégiákkal a birtokukban tárhatják a másik fél elé érzelmeiket, a közös problémájukról alkotott saját olvasatukat. A harmadik, független fél (mediátor) biztosítja, hogy mindezt megszakítás, és mindenfajta reakciótétel nélkül tehessék meg. Ezáltal mindenki összefüggésében láthatja a másik gondolatmenetét, megértheti korábbi tetteinek, érzelmeinek mozgatóit. Ez a fajta rálátás nyitja meg a lehetőségét a közös munkának, a kompromisszumok kidolgozásának, a későbbi, hosszú távú, békés együttműködésnek.

A mediátornak nincs varázspálcája!

A mediáció nem csodaszer, nem a könnyebbik út. Hiszen szembenézni félelmetesebb, mint elfordulni. Megállapodni nehezebb, mint sértetten ragaszkodni az igazunkhoz. Mégis érdemes belevágni, hiszen a nehéz, olykor fájdalmas, máskor felemelő felismerésekkel is járó munka jutalma olyan megállapodás, ami mindenki számára előnyös. Amit mindenkinek érdekében áll betartani.

Tanácsadás

A tanácsadás az együttműködés speciális formája. Díjazásában és menetében hasonlít a mediációs előkészítő beszélgetéshez, és bizonyos esetekben át is alakulhat azzá - ha a közös munka során kialakul annak lehetősége, hogy a konfliktusban érintett másik fél is bevonódjék. Alapvetően azonban a tanácsadás szerepe, módszerei eltérnek az előkészítő beszélgetésekétől. Ebben az esetben a probléma csupán egy olvasatból ismerhető meg, ezt szem előtt tartva lehet meghatározni a célokat, és kidolgozni a megvalósítás módját. A hangsúly itt a közös probléma helyett az ügyfél személye felé mozdul el.  

 

 
 

"Nem ismerek reménykeltőbb érzést, mint az ember kétségbevonhatatlan képességét, hogy tudatos erőfeszítéssel felemelje saját életét." (Henry David Thoreau)

 
 
?>