Válási mediációMihelyt csatának
tekinted az életet:
el is vesztetted.
                  (Fodor Ákos)

Miért más így válni?

Ha az előkészítő beszélgetések során, a kapcsolat feltérképezése után a felek a házasság felbontását tartják a számukra megfelelő megoldásnak és szeretnének békében elválni és kialakítani egy tiszteletteljes együttműködési stratégiát a gyerekek érdekében, vagy, mert közös vállalkozásuk, kötelezettségeik vannak, akkor kerül sor a válási mediációra. Az eljárásban a párok választ kapnak a miértekre. Mindkét fél mérlegelni tudja - egymástól függetlenül - saját helyzetét, felelősségét, viszonyát a szétválasztásra váró házasság iránt. Mentséget kereshetnek és kaphatnak önmaguk és a másik fél gyengeségeire, időt nyernek, erőt és támogatást kapnak a krízishelyzet feldolgozásához. Rövidebbé és elviselhetőbbé válik a válás utáni gyászmunka. A mediáció felgyorsítja a válást követő új élet kialakítását, segít az új életkörülmények és szabályok előkészítésében.

A gyerekek az elsők!

Ha van gyermek, akkor minden esetben az ő biztonságos jövője áll a középpontban. Elhelyezési és kapcsolattartási kérdésekben nem az erősebb győz, hanem a gyermek érdeke! A mediátor segítségével könnyebben felkészülhetnek a párok arra, hogy hogyan mondják el gyermeküknek az ő életére is kiható döntéseiket. Nagyobb eséllyel maradhat ki a gyermek a játszmákból, nem lesz azok vesztese. Megelőzhető, hogy a gyermek "postássá" váljon a két szülő között.

Mindenki a saját dolgával foglalkozik!

A felek minden helyzetet diszkréten, bizalmasan kezelhetnek, a nyilvánosság teljes kizárásával. Ezzel elérhetik, hogy sorsukat maguk alakítsák, jelenük érzelmeit és jövőjük megalapozását nem bízzák szülők, rokonok, barátok elfogult, túlfűtött ítélkezésére.

Személyesebb, gyorsabb, olcsóbb!

A párokat a válással kapcsolatos átmeneti élethelyzetben a zavarodottság, kudarc, bűntudat, düh és ambivalencia érzése árasztja el. Az érzelmi terhek megnehezítik a döntéshozást a vagyon megosztásában és a gyermek elhelyezésének kérdésében. Ha a felek nem tudnak megegyezni akkor a végső döntést a bíró hozza meg autoriter módon. A felek úgy érezhetik, hogy személyes problémáikkal egyáltalán nem foglalkoztak, vagy nem megfelelően döntöttek, mert a nehezen érthető jogi kérdések uralták a tárgyalás témáját. Ha a házastársak a bontóper megindítása előtt vagy alatt - saját elhatározásukból vagy a bíróság kezdeményezésére - házasság felbontásával összefüggő vitás kérdések megegyezésen alapuló rendezése érdekében mediációban vesznek részt, akkor a közvetítői eljárás eredményeként létrejött megállapodásukat perbeli egyezségbe foglalhatják. Ezzel elkerülhetik a további feszültségekkel teli hónapokat, éveket, a bizonytalan kimenetelű jogi eljárásokat.

A minisztérium által nyilvántartott mediátor közreműködésével létrejött megállapodást a bíróság elfogadja, és az alapján a válást kimondja.

A mediációs megállapodáson alapuló válást az állam is támogatja úgy, hogy a bírósági illeték feléig a mediáció díja (legfeljebb 50000 forint) levonható, amennyiben a megállapodás létrejött és azt nyújtják be a bíróságra.

 

 
 

"Nem ismerek reménykeltőbb érzést, mint az ember kétségbevonhatatlan képességét, hogy tudatos erőfeszítéssel felemelje saját életét." (Henry David Thoreau)

 
 
?>